Media EDU există ca și grup de inițiativă informal din 2010, odată cu încheierea unui proiect național coordonat de echipa de conducere a asociației. Formalizarea asociației a urmat în 2012. Ca grup de inițiativă Media EDU a fost o prezență activă în evenimentele civice și culturale din Timișoara, oferind consultanță în management și relații publice pentru organizații studențești, de tineret, unor instituții publice, entități private și nu numai.


 
De-a lungul timpului, grupul s-a implicat mai ales în partea de imagine și consultanță de specialitate pe managementul proiectelor. Reprezentanții Media EDU s-au implicat constant în activitățile culturale desfășurate în beneficiul tinerilor din România.

Până în prezent, Media EDU a desfășurat activități:
 
- Culturale
- Umanitare
- Academice
- Training și formare
- Management și dezvoltare organizațională
 
Alături de aceste tipuri de activități, Media EDU a contribuit la suportul tehnic pentru evenimente organizate de / pentru tinerii din vestul țării. Totodată a contribuit la conceperea și implementarea de diverse soluții de infrastructură IT și web pentru partenerii săi.
Conform statutului juridic, scopul Media .EDU este de susține proiecte și obiective educaționale, culturale, sociale, civice & umanitare și de a se implica activ în educatia și dezvoltarea tinerilor - inclusiv a studenților și elevilor, respectiv a adulților prin sprijinirea acestora și oferirea de oportunități de dezvoltare personală și profesională.
 
Pentru îndeplinirea scopului menționat,  organizăm diverse activități precum:
a) Sprijinirea şi stimularea tinerilor dar și a adulților în implicarea activă în diverse grupuri tintă;
b) Elaborarea şi implementarea unor programe proprii sau în parteneriat menite să contribuie la îndeplinirea scopului asociației;
c) Implicarea activă în organizarea și promovarea activităților cu caracter educativ, civic, științific, documentar, cultural, sportiv și artistic între persoane fizice, organizații din țară și din străinătate, pentru favorizarea cunoașterii, promovării și răspândirii informațiilor din aceste domenii;
d) Promovarea participării şi implicării active a tinerilor, dar și a adulților în viața civică și în procesul decizional care îi privește;
e) Susţinerea, promovarea şi organizarea de activităţi culturale, educative, ştiinţifice, sociale şi profesionale pentru elevi, studenți și tineri în general;
f) Promovarea cooperării între organizaţii neguvernamentale cu activități specifice în domeniul de tineret;
g) Perfecţionarea şi creşterea nivelului de pregătire educaţională şi profesională a tinerilor elevi, studenți dar și tineri dornici să se implice activ în activități civice și educaționale;
h) Perfecționarea și creșterea nivelului de pregătire profesională și educațională a adulților;
i) Promovarea, inițierea și implementarea proiectelor de cercetare dezvoltare;
j) Organizarea de activități non-formale.