Scopul asociației

Conform statutului juridic, scopul Media .EDU este de susține proiecte și obiective educaționale, culturale, sociale, civice & umanitare și de a se implica activ în educatia și dezvoltarea tinerilor - inclusiv a studenților și elevilor, respectiv a adulților prin sprijinirea acestora și oferirea de oportunități de dezvoltare personală și profesională.
 
Pentru îndeplinirea scopului menționat,  organizăm diverse activități precum:
a) Sprijinirea şi stimularea tinerilor dar și a adulților în implicarea activă în diverse grupuri tintă; 
b) Elaborarea şi implementarea unor programe proprii sau în parteneriat menite să contribuie la îndeplinirea scopului asociației;
c) Implicarea activă în organizarea și promovarea activităților cu caracter educativ, civic, științific, documentar, cultural, sportiv și artistic între persoane fizice, organizații din țară și din străinătate, pentru favorizarea cunoașterii, promovării și răspândirii informațiilor din aceste domenii;
d) Promovarea participării şi implicării active a tinerilor, dar și a adulților în viața civică și în procesul decizional care îi privește;
e) Susţinerea, promovarea şi organizarea de activităţi culturale, educative, ştiinţifice, sociale şi profesionale pentru elevi, studenți și tineri în general;
f) Promovarea cooperării între organizaţii neguvernamentale cu activități specifice în domeniul de tineret;
g) Perfecţionarea şi creşterea nivelului de pregătire educaţională şi profesională a tinerilor elevi, studenți dar și tineri dornici să se implice activ în activități civice și educaționale;
h) Perfecționarea și creșterea nivelului de pregătire profesională și educațională a adulților;
i) Promovarea, inițierea și implementarea proiectelor de cercetare dezvoltare;
j) Organizarea de activități non-formale.